Protože život často přináší překvapení, uvádíme zde, jak to chodí, když vám nebo nám něco zkříží plány.

 

Při zrušení nebo předčasném ukončení účasti na akci z důvodu na naší straně, vám vyplatíme poměrnou část účastnického poplatku, o kterou byla akce zkrácena, počítáno po dnech.

 

A při zrušení nebo předčasném ukončení účasti z vaší strany (včetně zdravotních důvodů) nebo z důvodu vyšší moci se storno poplatky počítají následovně:

  • Při zrušení účasti 60 dní a více před zahájením tábora je storno poplatek 0% z účastnického poplatku. Tedy vrátíme vám celou částku.
  • Při zrušení účasti 30 dní a více před zahájením tábora je storno poplatek 10% z účastnického poplatku. V případě stanového tábora 20%.
  • Při zrušení účasti 7 až 30 dní před začátkem akce je storno poplatek 50% z účastnického poplatku. Tedy vrátíme vám polovinu.
  • Při zrušení účasti 6 a méně dnů před zahájením akce nebo v jejím průběhu je stornopoplatek 100% z účastnického poplatku. Tedy na vrácení už nic nezbývá.
  • Pro některé akce se mohu storno podmínky lišit. Např. tam, kde má nájemce přísnější storno podmínky než my. V tom případě jsou tato specifika uvedena u přihlášky.
  • V případě, že je k dispozici platící náhradník, je stornopoplatek 0%. Náhradníka můžete zajistit vy sami nebo jej zajistíme my, pokud máme nějakého přihlášeného. Za administraci spojenou s vyřízením náhradníka si neúčtujeme žádné poplatky nebo podobné nesmysly.

O stornování vaší akce prosím požádejte e-mailem nebo telefonicky (viz kontakty).

Důležité! Stornování akce si od nás nechte potvrdit e-mailem. Předejdeme tak zbytečným potížím, kdy vy si budete myslet, že máte zrušeno a my mezitím s vámi na akci počítáme.

 

Poznámka: Na táborech nemáme možnost děti léčit. Pokud si tedy jejich stav vyžádá léčbu, je potřeba ji absolvovat v domácím prostředí. O případném návratu na tábor rozhoduje lékař.