Cíle našeho spolku:

poskytování příležitostí pro kvalitní, smysluplné a aktivní trávení volného času dětí, mládeže i dospělých a tím i zlepšování životního stylu, zdraví a duševní pohody společnosti

organizování akcí s důrazem na primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže

organizování aktivit s informačním, výchovným a vzdělávacím přínosem

poskytování příležitostí pro mezigenerační setkávání

hájení zájmů spolku a za tím účelem spolupracování s obcemi, svazky obcí, orgány měst, dalšími organizacemi a jednotlivci

Naše zásady

Maximální informovanost


Při komunikaci s rodiči se vždy snažíme poskytnout všechny informace, které si myslíme, že jsou důležité. Nic neskrýváme, nemáme co. Pokud by přesto vznikl dotaz, pochybnost, nebo snad nedůvěra, jsme vždy ochotni odpovědět na zvídavé otázky nebo na dané téma více pohovořit. Nejste-li si např. jisti, že budeme schopni během Kormidlácké akce obstarat individuální požadavky Vašeho dítka, tak neváhejte a zeptejte se – mailem, po telefonu, na Facebooku. Možná Vám upřímně řekneme, že to opravdu nezvládneme, ale možná Vás příjemně překvapíme.

Důvěryhodnost


Pro některé rodiče může být obtížné svěřit svého potomka do rukou někomu, koho nezná. Pro takové obavy máme pochopení a nebráníme se osobním schůzkám s Vámi nebo rovnou i s dítětem, kde si nás budete moct tzv. „očíhnout“. Třeba zjistíme, že máme společné známé, kteří Vám pak o nás budou moci poreferovat.

Tábory jako takové pořádáme od roku 2005 a pod názvem Táborový spolek Kormidlo od roku 2014. Na úspěšný průběh našich akcí nejsme sami – podívejte se do sekce „O nás“ na našem webu, s kým vším spolupracujeme a kdo je členem našeho týmu.

Naše ceny jsou "sakum pikum"


Pokud je u ceny za naši akci uvedeno "sakum pikum", tak vězte, že po zaplacení už po Vás opravdu žádné další peníze vyžadovat nebudeme, jako např. dopravu, stravné, vstupné, náklady na pomůcky, nebo snad DPH atd. Každá akce má navíc ve svém popisu na webu přesný výčet toho, co je v ceně a co případně v ceně není. Rovněž storno poplatky jsou u každé akce jasně dané. Navíc, pokud se nemůžete zúčastnit a zajistíte náhradníka, žádné storno se neplatí.

Přístup k dětem


Hrajeme si s dětmi a pro děti. Respektujeme jejich potřeby, jejich názory, neprosazujeme mocenský přístup. Jsme si vědomi, že lidstvo je mozaikou lidí a každý střípek v této mozaice má úplně jinou barvu, tvar a jiné vlastnosti a právě různorodost této mozaiky ji činí krásnou a obohacující. Jinými slovy - bereme v potaz individuality všech dětí.
Vytváříme zábavné podněty pro týmovou práci na společném díle. Po skončení tábora by měl mít každý táborník dobrý pocit, že něco prožil, něco se naučil, někoho poznal, byl něčeho součástí.
Děti nám mohou cokoli říct a budou vyslyšeny. Při jakémkoli dotazu nebo stížnosti dítěte bude dodrženo právo na soukromí a právo na to, aby se problémem či dotazem někdo zabýval. Prosím, poučte o této skutečnosti i Vaše děti, ať se nebojí svěřit se svému vedoucímu.
Stýskání je normální, dětem vyjadřujeme pochopení. Podle našich zkušeností do tří dnů přejde. Pokud ne, je na zvážení, zda negativa odloučení převažují pozitiva, která obvykle přináší čas strávený na táboře. V ojedinělých případech můžeme společně s rodiči vyhodnotit, že bude pro dítě nejlepší tábor předčasně ukončit.
Jsme vždy dobrým vzorem dětem – před dětmi nemluvíme sprostě, nekouříme a nepijeme alkohol, nepoužíváme mobilní telefony, nekritizujeme jiné vedoucí ani jiné děti či snad politiky ;-), jednáme čestně a s respektem k ostatním a k přírodě, hrajeme fair.

Náplň našich táborů


Klademe důraz na zážitek (kostýmy, kulisy, role, masky) - každá celotáborová hra je tak trochu divadlo. Témata hledáme v kvalitní literatuře i ve světě kolem nás a snažíme se je dětem zprostředkovat skrze hru. Cíleně děti vystavujeme situacím, které by je možná v běžném životě nepotkaly. Podporujeme učení se vlastním prožitkem a zkušeností. Program má být zábava a zároveň přinést ponaučení.

Nejsme hlídání

S dětmi trávíme aktivně většinu času. Nejde jen o hry, ale i o podílení se na chodu tábora - příprava i konzumace jídla, úklid, příprava dřeva, výpomoc v kuchyni... Spoluúčast dětí a dospěláků na společném prožitku z tábora je nejlepší záruka toho, že daná aktivita bude pro děti lákavá, zábavná či přinášející pocit důležitosti. Rovněž je to jeden z hlavních předpokladů, aby dospělák byl vnímán jako vzor ve svém přístupu k životu, k lidem, k přírodě...

Bezpečnost a hygiena

Odřeniny a komáří štípance patří k táborům a podle našeho názoru dítě jen posilní. Našim úkolem je zajistit, aby se nestalo nic horšího. Na pobytových táborech máme proškoleného zdravotníka, který před akci dále proškoluje i jednotlivé vedoucí, jak se zachovat v krizových situacích. Daleko větší důraz je však kladen na prevenci těchto stavů. Jsme domluveni na lékařské podpoře s nejbližším zdravotnickým zařízením a náš tábor je nahlášen na hygienické stanici, která je oprávněna (a taky to dělá) provádět neohlášené kontroly dodržování zákonných hygienických norem.

Mobilní telefony a jiná elektronika

Pokud má táborník sebou mobilní telefon (a nedej bože ještě smartphone), přináší to několik nevýhod, které negativně ovlivňují prožitek z tábora. Účast na táboře má mimo jiné dětem přinést i určitý pocit "Robinsonství", kdy mohou starosti a patálie městského života, školy, rodinného prostředí apod. nechat tam někde daleko doma a vyzkoušet si žít jinak, bez tlaků a vlivů, které na dítě jsou v běžném životě kladeny. Zde na táboře, kde často ani nikoho neznají, tyto vlivy pomíjejí, nahrazují je zcela jiné a čerstvá utvářející se dětská mysl dostává velmi odlišné podněty. Pokud má ale možnost spojit se s "životem tam venku" a využít i jeho zkratek k řešení životních situací (rozumějte "řeknu to mamince nebo tatínkovi a oni to vyřeší"), nemusí se mu dostat šance zapracovat na problému vlastními silami a objevit své možnosti a schopnosti. Z naší zkušenosti víme, že děti mají tendenci v neznámém prostředí nebo při nějakém náhodném nezdaru impulsivně sdělovat svou nespokojenost s táborem. Pokud se k Vám tedy dostane takováto zpráva (v dopise domů či jakkoli jinak), nepropadejte panice, nesedejte do auta a raději nejdřív zavolejte nám. Uvidíte, že ve většině případů, po skončení tábora děti jen svítí, jak to bylo všecko úžasné.
Dále tu máme negativa nadměrného hraní her a využívání internetu na mobilních telefonech, o kterých již jistě bylo napsáno dost. Shrňme je tedy do věty, že kdo kouká do telefonu a je ponořen do jeho světa, nemůže zároveň vnímat přírodu kolem, vidět její barvy, cítit její vůně a není ani schopen plně se ponořit do příběhu táborové hry a interakce s ostatními na táboře.
Proto je naše zásada, že na táboře nepovolujeme používání mobilních telefonů. Pokud má táborník nějakou potřebu, může se vždy svěřit svému oddílákovi, který jej vyslechne. Pokud je touto potřebou touha zavolat domů, tak po konzultaci oddíláka s rodiči, se v klidu v ústraní zařídí soukromý hovor. Věřte nám ale, že takové žádosti jsou opravdu ojedinělé. Pokud vznikne potřeba kontaktu ze strany rodičů, tak Ti mohou kdykoli zavolat na naše telefonní číslo a na hovoru s dítětem se domluvit.
Naopak děti podporujeme v používání fotoaparátů a videokamer. Zvažte však prosím hodnotu takového zařízení, za které ručí výhradně děti samy.

A jedna příjemná zásada na konec. Na našich táborech není místo pro hlad. Jídlo máme 5x denně a pokud by to nestačilo, tak pro kohokoli třeba i uprostřed noci se vždy najde nějaká ta svačinka. Rovněž pitný režim je k dispozici non-stop.

Pokud stále tápete, jak by měl vypadat dobrý tábor, zkuste třeba kouknout na doporučení MŠMT.