Z pohádky do pohádky

Příměstský tábor v Mnichovicích pro nejmenší děti

Já, malý Večerníček, svolávám všechny odvážné děti. Přidejte se ke mně na výpravu do říše pohádek a pomozte mi najít poztrácené pohádkové listy. Jako poděkování vás seznámím s vílou Amálkou, Patem a Matem, Rákosníčkem a dalšími pohádkovými hrdiny.

 

Program pro nejmenší bude přizpůsoben jejich věku a dovednostem. Tematické aktivity budou vhodně střídány s pohybem i odpočinkem. Čekají je hry pro zábavu i pro rozvoj senzomotorických dovedností, výtvarné tvoření, písničky, pohybovky…

 

Tábor je vhodný pro děti, které již po obědě nespí. V případě potřeby však můžete táborníka vyzvednout po obědě. Celodenní výlet za kulturou se, pokud to bude jen trochu možné, uskuteční i letos.

 

Termín: 16. - 20. 8. 2021
Doporučený věk: od 3 do 5 let
Cena: 2111 Kč a to sakum pikum
Kapacita: 15 dětí

 
Přihláška
Stále máme volná místa.
 

Cena zahrnuje náklady na program, celodenní výlet, zkušené vedoucí, obědy v Hostinci u nádraží, 2x denně svačinu, pitný režim.

Tábor probíhá od 8:00 do 16:00. Děti mohou ráno přijít mezi 7:30 až 8:00 a odpoledne mohou být vyzvednuty mezi 16:00 a 16:30.

Prostory, které poskytnou táborníkům zázemí, budou upřesněny.

Pro bližší informace nebo individuální požadavky nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás.

Jak se budou Vaše děti na táboře stravovat?

  • Pitný režim - děti si nosí vlastní lahve, do kterých je možné si v místě konání tábora natočit vodu. K dispozici jsou pro zájemce sirupy. V den po přespání se vaří ke snídani čaj. Vedoucí dohlíží, aby měly všechny děti před odchodem ven dostatek tekutin.
  • Obědy máme buď zajištěny v restauraci nebo v rámci táborového programu si děti vaří samy v kotlíku na ohni nebo při celodenním výletě dostanou obědový balíček.
  • Svačiny se skládají z kusového pečiva, zeleniny, ovoce nebo jogurtu. Svačiny volíme tak, aby si je děti mohly snadno nosit ve svačinových boxech. Dále tak, aby nepodléhaly snadno zkáze (tedy ne šunky apod.) a aby se jejich přípravou neztrácel čas, který se může věnovat programu (tedy nerozkrajujeme rohlíky a nemažeme  je :-)).
  • První svačina je přibližně v deset hodin. Táborník by měl tedy na tábor přijít pořádně nasnídaný. Pokud má ráno problém snídani dojíst, tak mu ji vezměte sebou a třeba se mu to podaří zdlábnout po příchodu na tábor.
  • Nenabízíme dětem sladkosti. Motivovat a odměňovat umíme jinak. Výjimkou může být občas nanuk v parném dni nebo tatranka k celodennímu výletu. Pokud si však táborník přinese nějakou cukrovinku z domu, tak mu ji nebereme 🙂