Přihláška - rezervace místa na příměstský tábor

Prosíme o pečlivé vyplnění přihlášky a přečtení podmínek uvedených na jejím konci. Velmi důležitý je e-mail a telefon, přes které s Vámi budeme dále komunikovat. Přihlašujete-li více dětí, prosíme, vyplňte pro každého přihlášku zvlášť.

Toto je pouze rezervace, která se stává závaznou uhrazením účastnického poplatku nebo alespoň zálohy ve výši 50%. Místo na táboře pro vaše dítě držíme 14 dní od přijetí přihlášky. Pak, pokud není uhrazená alespoň záloha, jej můžeme uvolnit dalším zájemcům. K tomuto kroku jsme museli přistoupit kvůli velkému počtu případů, kdy rodiče místo zbytečně drželi. Pokud máte problém takto rychle zaplatit a o tábor máte opravdu zájem, ozvěte se nám a určitě něco vymyslíme 🙂

Zvolený tábor nebo tábory: *
Náhradník na Stříbrná Skalice Lesní strážci 3: Tajný život stromů (věk od 6 let, termín 3.-7.8., cena 2111 Kč)Náhradník na Mnichovice Stroj času (věk od 6 let, termín 10.-14.8., cena 1888 Kč)Náhradník na Mnichovice Byl jednou jeden život (věk 3-5 let, termín 10.-14.8., cena 2111 Kč)Mnichovice Světoběžníci (věk od 6 let, termín 17.-21.8., cena 1888 Kč)Mnichovice Letem světem za zvířetem (věk 3-5 let, termín 17.8.-21.8., cena 2111 Kč)

Aktuální stav volných míst:
Lesní strážci 3: Tajný život stromů: Máme plno. Přihlásit se můžete jako náhradníci.
Stroj času: Máme plno. Přihlásit se můžete jako náhradníci.
Byl jednou jeden život: Máme plno. Přihlásit se můžete jako náhradníci.
Světoběžníci: Poslední 3 volná místa.
Letem světem za zvířetem: Poslední 3 volná místa

Jméno a příjmení dítěte *

Rodné číslo (RČ použijte jako variabilní symbol platby) *

Adresa bydliště (stačí město) *

Jména a příjmení zákonných zástupců*

E-mailová adresa pro další komunikaci *

Telefon na kontaktní osobu či osoby v době konání tábora (uveďte i kdo to je)*

Upozorňuji u svého dítěte zvláště na:

Alergie (pokud nemá, vyplňte "nemá") *

Dítě užívá léky (včetně dávkování, pokud neužívá, vyplňte "neužívá") *

Zájmy a koníčky dítěte

Pokud chcete, napište nám prosím, jak jste se o nás dozvěděli a proč posíláte svého potomka na tábor zrovna s Kormidlem.

Chcete nám ještě něco sdělit? Máte nějaký dotaz nebo nám jen chcete říct, že jsme prostě skvělí? Tak tady na to máte chlívek:


Tuto sekci vyplní dítě:

Jaký máš z tábora pocit?
Na tábor se těším.Z tábora mám trochu obavy.Na tábor jedu z donucení.Odpověděl bych jinak:


Chceme, abyste jste věděli, vše důležité. Proto odesláním této přihlášky vy jako zákonný zástupce účastníka prohlašujete, že:

Všechny výše vyplněné údaje jsou pravdivé.

Jste si vědomi, že nárok na umístění dítěte na akci vzniká až po zaplacení celého poplatku na účet spolku. O přiznání místa budete informování e-mailem.

Jste si vědomi, že Táborový spolek Kormidlo nesjednává pro účastníky svých akcí pojištění. To si v případě zájmu sjednáváte sami.

Uhradíte celý účastnický poplatek ve prospěch běžného účtu u Air Bank, č. 1158149029/3030 nejpozději do 30. 6. Jako variabilní symbol uvedete rodné číslo dítěte.

Souhlasíte se storno podmínkami uvedenými na adrese www.kormidlo.org/storno.

Pokud souhlasíte s těmito podmínkami, prosím zaškrtněte políčko. *

Dále od vás potřebujeme extra souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů podle našich zásad. Bez tohoto souhlasu se neobejdeme. *

* Takto označená pole jsou povinná