Přihláška - rezervace místa na příměstský tábor

  Prosíme o pečlivé vyplnění přihlášky a přečtení podmínek uvedených na jejím konci. Velmi důležitý je e-mail a telefon, přes které s Vámi budeme dále komunikovat. Přihlašujete-li více dětí, prosíme, vyplňte pro každého přihlášku zvlášť.

  Toto je pouze rezervace, která se stává závaznou uhrazením účastnického poplatku nebo alespoň zálohy ve výši 50%. Místo na táboře pro vaše dítě držíme 14 dní od přijetí přihlášky. Pak, pokud není uhrazená alespoň záloha, jej můžeme uvolnit dalším zájemcům. K tomuto kroku jsme museli přistoupit kvůli velkému počtu případů, kdy rodiče místo zbytečně drželi. Pokud máte problém takto rychle zaplatit a o tábor máte opravdu zájem, ozvěte se nám a určitě něco vymyslíme 🙂

  Zvolený tábor nebo tábory: *
  Čerčany Dobrodružství myšky Elvíry (menší děti, termín 19.-23.8.)Náhradník na Čerčany Věda nekouše (starší děti, termín 19.-23.8.)Náhradník na Mnichovice Dobrodružství myšky Elvíry (menší děti, termín 19.-23.8.)Náhradník na Mnichovice Věda nekouše (starší děti, termín 19.-23.8.)Náhradník na Lesní příměstský tábor Mnichovice (starší děti, termín 12.-16.8.)

  Aktuální stav volných míst:

  Čerčany Dobrodružství myšky Elvíry: Poslední 3 volné místa
  Čerčany Věda nekouše: Máme plno. Přihlásit se můžete jako náhradníci.
  Mnichovice Dobrodružství myšky Elvíry: Máme plno. Přihlásit se můžete jako náhradníci.
  Mnichovice Věda nekouše: Máme plno. Přihlásit se můžete jako náhradníci.
  Mnichovice Lesní příměstský tábor Mnichovice: Máme plno. Přihlásit se můžete jako náhradníci.

  Jméno a příjmení dítěte *

  Rodné číslo (RČ použijte jako variabilní symbol platby) *

  Adresa bydliště (stačí město) *

  Jména a příjmení zákonných zástupců*

  E-mailová adresa pro další komunikaci *

  Telefon na kontaktní osobu či osoby v době konání tábora. Uveďte i, kdo to je. Primární kontakt uveďte jako první.*

  Upozorňuji u svého dítěte zvláště na (např. pomočování, fobie, strachy, úzkosti, potíže se spánkem, hyperaktivita, ADHD, či jakékoliv jiné specifické rady nebo prosby, více je lépe):

  Alergie (pokud nemá, vyplňte "nemá") *

  Dítě užívá léky (včetně dávkování, pokud neužívá, vyplňte "neužívá") *

  Zájmy a koníčky dítěte

  Pokud chcete, napište nám prosím, jak jste se o nás dozvěděli a proč posíláte svého potomka na tábor zrovna s Kormidlem.

  Chcete nám ještě něco sdělit? Máte nějaký dotaz nebo nám jen chcete říct, že jsme prostě skvělí? Tak tady na to máte chlívek:


  Tuto sekci vyplní dítě:

  Jaký máš z tábora pocit?

  Na tábor se těším.Z tábora mám trochu obavy.Na tábor jedu z donucení.Odpověděl bych jinak:


  Chceme, abyste věděli, vše důležité. Proto odesláním této přihlášky vy jako zákonný zástupce účastníka prohlašujete, že:

  Všechny výše vyplněné údaje jsou pravdivé.

  Jste si vědomi, že nárok na umístění dítěte na akci vzniká až po zaplacení celého poplatku na účet spolku. O přiznání místa budete informování e-mailem.

  Jste si vědomi, že Táborový spolek Kormidlo nesjednává pro účastníky svých akcí pojištění. To si v případě zájmu sjednáváte sami.

  Uhradíte celý účastnický poplatek ve prospěch běžného účtu u Air Bank, č. 1158149029/3030 nejpozději do 30. 6. Jako variabilní symbol uvedete rodné číslo dítěte.

  Souhlasíte se storno podmínkami uvedenými na adrese www.kormidlo.org/storno.

  Pokud souhlasíte s těmito podmínkami, prosím zaškrtněte políčko. *

  Dále od vás potřebujeme extra souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů podle našich zásad. Bez tohoto souhlasu se neobejdeme. *

  * Takto označená pole jsou povinná