Přihláška náhradníka na vodácký tábor

  Prosíme o pečlivé vyplnění přihlášky a přečtení podmínek uvedených na jejím konci. Velmi důležitý je e-mail a telefon, přes které s Vámi budeme dále komunikovat. Přihlašujete-li více dětí, prosíme, vyplňte pro každého přihlášku zvlášť.

  Toto je pouze přihlášení náhradníka. Nic nám zatím neplaťte. V případě, že se místo uvolní, Vás budeme kontaktovat a pokud budete mít stále zájem, tak teprve zaplatíte.

  Jméno a příjmení dítěte *

  Rodné číslo (RČ použijte jako variabilní symbol platby) *

  Adresa bydliště (postačí město) *

  Zdravotní pojišťovna: *

  Pokud potřebujete fakturu za účastnický poplatek vystavit vašemu zaměstnavateli, uveďte prosím fakturační údaje (jméno společnosti, adresu a IČO).

  Jména a příjmení zákonných zástupců *

  E-mailová adresa pro zaslání programu *

  Telefony na kontaktní osoby v době konání tábora. Uveďte i, kdo to je. Primární kontakt uveďte jako první.*

  Upozorňuji u svého dítěte zvláště na:

  Alergie (pokud nemá, vyplňte "nemá") *

  Dítě užívá léky (včetně dávkování, pokud neužívá, vyplňte "neužívá") *

  Zájmy a koníčky dítěte

  Pokud chcete, napište nám prosím, jak jste se o nás dozvěděli a proč posíláte svého potomka na tábor zrovna s Kormidlem.

  Pokud má účastník vlastní stan a může ubytovat jiného účastníka, napište nám počet volných míst v jeho stanu. Pokud místo naplníme, pošleme vám zpět 111 Kč za každého ubytovaného. Prosím berte v potaz, že se vodáci do stanu musí vejít i s bagáží.

  Chcete nám ještě něco sdělit? Máte nějaký dotaz nebo nám jen chcete říct, že jsme prostě skvělí? Tak tady na to máte chlívek:


  Tuto sekci vyplní dítě

  Jaký máš pocit z tábora?
  Na tábor se těším.Z tábora mám trochu obavy.Na tábor jedu z donucení.Jsem rodič a nemám dítě zrovna u sebe, aby mohlo odpovědět 🙂Odpověděl bych jinak...

  Jak se cítíš ve vodě?
  Vůbec plavat neumím a bojím se i polívky.Udržím se nad vodou, i když nedosáhnu na dno, ale ne moc dlouho.Přeplavu bazén a nevadí mi, když si namočím hlavu.Jsem skvělý plavec, ve vodě se cítím jako ryba.Odpověděl bych jinak...

  Víš, jaký je rozdíl mezi pádlem a veslem?

  Na tento tábor jedu dobrovolně.


  Chceme, abyste jste věděli vše důležité. Proto odesláním této přihlášky vy jako zákonný zástupce účastníka prohlašujete, že:

  Všechny výše vyplněné údaje jsou pravdivé.

  Jste si vědomi, že nárok na umístění dítěte na akci vzniká až po zaplacení celého poplatku na účet spolku. O přiznání místa budete informování e-mailem.

  Jste si vědomi, že Táborový spolek Kormidlo nesjednává pro účastníky svých akcí pojištění. To si v případě zájmu sjednáváte sami.

  Uhradíte účastnický poplatek ve prospěch běžného účtu u Air Bank, č. 1158149029/3030. Jako variabilní symbol uvedete rodné číslo dítěte.

  Souhlasíte se storno podmínkami uvedenými na adrese www.kormidlo.org/storno.

  Pokud souhlasíte s těmito podmínkami, prosím zaškrtněte políčko. *

  Dále od vás potřebujeme extra souhlas se zpracováním vašich výše uvedených osobních údajů podle našich zásad. Bez tohoto souhlasu se neobejdeme. *

  * Takto označená pole jsou povinná