Přihláška na vodácký tábor

Prosíme o pečlivé vyplnění přihlášky a přečtení podmínek uvedených na jejím konci. Velmi důležitý je e-mail a telefon, přes které s Vámi budeme dále komunikovat. Přihlašujete-li více dětí, prosíme, vyplňte pro každého přihlášku zvlášť.

Toto je pouze přihlášení náhradníka. Nic nám zatím neplaťte. V případě, že se místo uvolní, Vás budeme kontaktovat a pokud budete mít stále zájem, tak teprve zaplatíte.

Jméno a příjmení dítěte *

Rodné číslo (RČ použijte jako variabilní symbol platby) *

Adresa bydliště (postačí město) *

Zdravotní pojišťovna: *

Pokud potřebujete fakturu za účastnický poplatek vystavit vašemu zaměstnavateli, uveďte prosím fakturační údaje (jméno společnosti, adresu a IČO).

Jména a příjmení zákonných zástupců *

E-mailová adresa pro zaslání programu *

Telefony na kontaktní osoby v době konání tábora (uveďte i kdo to je)*

Upozorňuji u svého dítěte zvláště na:

Alergie (pokud nemá, vyplňte "nemá") *

Dítě užívá léky (včetně dávkování, pokud neužívá, vyplňte "neužívá") *

Zájmy a koníčky dítěte

Pokud chcete, napište nám prosím, jak jste se o nás dozvěděli a proč posíláte svého potomka na tábor zrovna s Kormidlem.

Pokud má účastník vlastní stan a může ubytovat jiného účastníka, napište nám počet volných míst v jeho stanu. Pokud místo naplníme, pošleme vám zpět 111 Kč za každého ubytovaného. Prosím berte v potaz, že se vodáci do stanu musí vejít i s bagáží.

Chcete nám ještě něco sdělit? Máte nějaký dotaz nebo nám jen chcete říct, že jsme prostě skvělí? Tak tady na to máte chlívek:


Tuto sekci vyplní dítě

Jaký máš pocit z tábora?
Na tábor se těším.Z tábora mám trochu obavy.Na tábor jedu z donucení.Jsem rodič a nemám dítě zrovna u sebe, aby mohlo odpovědět 🙂Odpověděl bych jinak...

Jak se cítíš ve vodě?
Vůbec plavat neumím a bojím se i polívky.Udržím se nad vodou, i když nedosáhnu na dno, ale ne moc dlouho.Přeplavu bazén a nevadí mi, když si namočím hlavu.Jsem skvělý plavec, ve vodě se cítím jako ryba.Odpověděl bych jinak...

Víš, jaký je rozdíl mezi pádlem a veslem?

Na tento tábor jedu dobrovolně.


Chceme, abyste jste věděli vše důležité. Proto odesláním této přihlášky vy jako zákonný zástupce účastníka prohlašujete, že:

Všechny výše vyplněné údaje jsou pravdivé.

Jste si vědomi, že nárok na umístění dítěte na akci vzniká až po zaplacení celého poplatku na účet spolku. O přiznání místa budete informování e-mailem.

Jste si vědomi, že Táborový spolek Kormidlo nesjednává pro účastníky svých akcí pojištění. To si v případě zájmu sjednáváte sami.

Uhradíte účastnický poplatek ve prospěch běžného účtu u Air Bank, č. 1158149029/3030. Jako variabilní symbol uvedete rodné číslo dítěte.

Souhlasíte se storno podmínkami uvedenými na adrese www.kormidlo.org/storno.

Pokud souhlasíte s těmito podmínkami, prosím zaškrtněte políčko. *

Dále od vás potřebujeme extra souhlas se zpracováním vašich výše uvedených osobních údajů podle našich zásad. Bez tohoto souhlasu se neobejdeme. *

* Takto označená pole jsou povinná