Přihláška na Kormidlácký kroužek

  Prosíme o pečlivé vyplnění přihlášky a přečtení podmínek uvedených na jejím konci. Velmi důležitý je e-mail (nebo jméno na Facebooku) a telefon, přes které s Vámi budeme dále komunikovat. Přihlašujete-li více dětí, prosíme, vyplňte pro každého přihlášku zvlášť.


  Jméno a příjmení dítěte *

  Datum narození *

  Adresa bydliště (postačí město) *

  Pokud potřebujete fakturu za účastnický poplatek vystavit vašemu zaměstnavateli, uveďte prosím fakturační údaje (jméno společnosti, adresu a IČO).

  Jména a příjmení zákonných zástupců*

  E-mailová adresa. *

  Pokud jako my dáváte přednost Facebookové komunikaci, přidejte se prosím do skupiny Kormidlácký kroužek Mnichovice. Sem napište svoje FB jméno, abychom vám mohli žádost o členství schválit.

  Telefony na kontaktní osoby v době konání tábora (uveďte i kdo to je)*

  Upozorňuji u svého dítěte zvláště na:

  Alergie (pokud nemá, vyplňte "nemá") *

  Léky, které užívá v době kroužku (včetně dávkování, pokud neužívá, vyplňte "neužívá") *

  Zájmy a koníčky dítěte

  Chcete nám ještě něco sdělit? Máte nějaký dotaz nebo nám jen chcete říct, že jsme prostě skvělí? Tak tady na to máte chlívek:

  Chceme, abyste jste věděli vše důležité. Proto odesláním této přihlášky vy jako zákonný zástupce účastníka prohlašujete, že:

  Všechny výše vyplněné údaje jsou pravdivé.

  Že nárok na umístění dítěte na akci vzniká až po schválení koordinátora kroužku. O přiznání místa budete informování.

  Jste si vědomi, že Táborový spolek Kormidlo nesjednává pro účastníky svých akcí pojištění. To si v případě zájmu sjednáváte sami.

  Uhradíte účastnický poplatek ve prospěch běžného účtu u Air Bank, č. 1158149029/3030. Do poznámky k platbě uvedete jméno dítěte. V případě platby za jednotlivou návštěvu kroužku, prosíme uveďte ještě datum konání.

  Souhlasíte se storno podmínkami uvedenými na adrese www.kormidlo.org/storno.

  Pokud souhlasíte s těmito podmínkami, prosím zaškrtněte políčko. *

  Dále od vás potřebujeme extra souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů podle našich zásad. Bez tohoto souhlasu se neobejdeme. *

  * Takto označená pole jsou povinná