Přihláška náhradníka na Kormidlácký kroužek

  Kapacita kroužku je momentálně naplněná. Přesto můžete přihlášku vyplnit a my se vám ozveme, pokud by se místo uvolnilo, což se většinou děje na přelomu školních pololetí.

  Prosíme o pečlivé vyplnění přihlášky a přečtení podmínek uvedených na jejím konci. Velmi důležitý je e-mail (nebo jméno na Facebooku) a telefon, přes které s Vámi budeme dále komunikovat. Přihlašujete-li více dětí, prosíme, vyplňte pro každého přihlášku zvlášť.


  Cena za jedno setkání je 150 Kč. Platíte jen ta setkání, na kterých Vaše dítko skutečně je. Je možno si předplatit "kredit" dopředu nebo platit každé setkání zvlášť. Platby výhradně převodem.


  Jméno a příjmení dítěte *

  Datum narození *

  Adresa bydliště (postačí město) *

  Pokud potřebujete fakturu za účastnický poplatek vystavit vašemu zaměstnavateli, uveďte prosím fakturační údaje (jméno společnosti, adresu a IČO).

  Jména a příjmení zákonných zástupců*

  E-mailová adresa. *

  Pokud jako my dáváte přednost Facebookové komunikaci, přidejte se prosím do skupiny Kormidlácký kroužek Mnichovice. Sem napište svoje FB jméno, abychom vám mohli žádost o členství schválit.

  Telefony na kontaktní osoby v době konání tábora (uveďte i kdo to je)*

  Upozorňuji u svého dítěte zvláště na:

  Alergie (pokud nemá, vyplňte "nemá") *

  Léky, které užívá v době kroužku (včetně dávkování, pokud neužívá, vyplňte "neužívá") *

  Zájmy a koníčky dítěte

  Chcete nám ještě něco sdělit? Máte nějaký dotaz nebo nám jen chcete říct, že jsme prostě skvělí? Tak tady na to máte chlívek:

  Chceme, abyste věděli vše důležité. Proto odesláním této přihlášky vy jako zákonný zástupce účastníka prohlašujete, že:

  Všechny výše vyplněné údaje jsou pravdivé.

  Že nárok na umístění dítěte na akci vzniká až po schválení koordinátora kroužku. O přiznání místa budete informování.

  Jste si vědomi, že Táborový spolek Kormidlo nesjednává pro účastníky svých akcí pojištění. To si v případě zájmu sjednáváte sami.

  Uhradíte účastnický poplatek ve prospěch běžného účtu u Air Bank, č. 1158149029/3030. Do poznámky k platbě uvedete jméno dítěte. V případě platby za jednotlivou návštěvu kroužku, prosíme uveďte ještě datum konání.

  Souhlasíte se storno podmínkami uvedenými na adrese www.kormidlo.org/storno.

  Pokud souhlasíte s těmito podmínkami, prosím zaškrtněte políčko. *

  Dále od vás potřebujeme extra souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů podle našich zásad. Bez tohoto souhlasu se neobejdeme. *

  * Takto označená pole jsou povinná