Přihláška - náhradník - na Jizerskou expedici

  Prosíme o pečlivé vyplnění přihlášky a přečtení podmínek uvedených na jejím konci. Velmi důležitý je e-mail a telefon, přes které s Vámi budeme dále komunikovat. Přihlašujete-li více dětí, prosíme, vyplňte pro každého přihlášku zvlášť.

  Toto je pouze rezervace, která se stává závaznou uhrazení účastnického poplatku nebo alespoň zálohy ve výši 50%. Místo na táboře pro vaše dítě držíme 14 dní od přijetí přihlášky. Pak jej můžeme uvolnit dalším zájemcům. K tomuto kroku jsme museli přistoupit kvůli velkému počtu případů, kdy rodiče místo zbytečně drželi. Pokud máte problém takto rychle zaplatit a o tábor máte opravdu zájem, ozvěte se nám a určitě něco vymyslíme 🙂

  Možné slevy

  Doporučili jste tábor někomu novému? Někomu, kdo s námi ještě nikdy na žádném táboře nebyl? Za každého od nás dostanete slevu 111 Kč. Nechť váš kamarád vyplní jméno vašeho dítěte do své přihlášky (je na to speciální kolonka níže). Až se přihlásí a zaplatí, pošleme vám za něj zpátky 111 Kč.

  Přihlašujete sourozence? Výsledná částka k zaplacení je pak součet účastnických poplatků za všechny přihlášené děti mínus 111 Kč za každé další dítě (tedy např. při přihlášení tří vašich dětí máte celkovou slevu 222 Kč).

  Slevy se sčítají.


  Aktuální stav volných míst:
  Máme plno. Můžete se přihlásit jako náhradníci.


  Jméno a příjmení dítěte *

  Rodné číslo (RČ použijte jako variabilní symbol platby) *

  Adresa bydliště (postačí město) *

  Zdravotní pojišťovna: *

  Pokud potřebujete fakturu za účastnický poplatek vystavit vašemu zaměstnavateli, uveďte prosím fakturační údaje (jméno společnosti, adresu a IČO).

  Jména a příjmení zákonných zástupců*

  E-mailová adresa pro další komunikaci *

  Telefony na kontaktní osoby v době konání tábora. Uveďte i, kdo to je. Primární kontakt uveďte jako první*

  Upozorňuji u svého dítěte zvláště na:

  Alergie (pokud nemá, vyplňte "nemá") *

  Dítě užívá léky (včetně dávkování, pokud neužívá, vyplňte "neužívá") *

  Chce váš táborník být s někým konkrétním na pokoji? Třeba se sourozencem nebo kamarádem? Napište nám to.

  Zájmy a koníčky dítěte

  Pokud chcete, napište nám prosím, jak jste se o nás dozvěděli a proč posíláte svého potomka na tábor zrovna s Kormidlem.

  Chcete nám ještě něco sdělit? Máte nějaký dotaz nebo nám jen chcete říct, že jsme prostě skvělí? Tak tady na to máte chlívek:

  Pokud vám náš tábor doporučil váš známý či kamarád a zároveň jste s námi ještě na žádném táboře nebyli, vyplňte jméno jeho přihlášeného dítěte. Díky vám dostane od nás slevu.


  Tuto sekci vyplní dítě

  Jaký máš z tábora pocit?
  Na tábor se těším.Z tábora mám trochu obavy.Na tábor jedu z donucení.Jsem rodič a nemám dítě zrovna u sebe, aby mohlo odpovědět 🙂Odpověděl bych jinak...

  Na tento tábor jedu dobrovolně.


  Chceme, abyste jste věděli vše důležité. Proto odesláním této přihlášky vy jako zákonný zástupce účastníka prohlašujete, že:

  Všechny výše vyplněné údaje jsou pravdivé.

  Jste si vědomi, že nárok na umístění dítěte na akci vzniká až po zaplacení celého poplatku na účet spolku. O přiznání místa budete informování e-mailem.

  Jste si vědomi, že Táborový spolek Kormidlo nesjednává pro účastníky svých akcí pojištění. To si v případě zájmu sjednáváte sami.

  Uhradíte účastnický poplatek ve prospěch běžného účtu u Air Bank, č. 1158149029/3030. Jako variabilní symbol uvedete rodné číslo dítěte. V případě přihlášení náhradníka prosíme plaťte až po naší výzvě, že se uvolnilo místo.

  Souhlasíte se storno podmínkami uvedenými na adrese www.kormidlo.org/storno.

  Pokud souhlasíte s těmito podmínkami, prosím zaškrtněte políčko. *

  Dále od vás potřebujeme extra souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů podle našich zásad. Bez tohoto souhlasu se neobejdeme. *

  * Takto označená pole jsou povinná